Legislatie

Legislatiile privind functionarea legala a Saloanelor si Operatorilor de Tatuaje Artistice si Cosmetice, Dermopigmentare, Body Piercing.

Saloanele de Tatuaje Artistice / Cosmetice si Body Piercing functioneaza conform activitatilor cu cod CAEN 9609 nca.

Operatorii  acestor saloane trebuie sa fie calificati si certificati cu urmatoarele coduri de meserie: Tatuator cod COR 514206;  Montator Bijuterie pe Corp cod COR 514207

Meseria de tatuator se imparte in doua specializari: Tatuator Artistic si Tatuator Cosmetic pe Certificatul de Absolvire trebuie scrisa specializarea  Artistic sau Cosmetic.
ATENTIE: Meseria de Dermopigmentist este incadrata sub Meseria de Tatuator Cosmetic.
(Ex: Tatuatorul Cosmetic poate sa efectueze si Dermopigmentare, dar Dermopigmentistul nu poate sa efectueze Tatuaje Cosmetice).

ATENTIE: Microblading-ul nu este incadrata ca meserie fiind  o operatiune care face parte din categoria Tatuajelor Cosmetice. 
OMS 1136, Art. 17. - (1) Instruirea personalului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind organizarea şi certificarea instruirii profesionale a persoanelor, a însuşirii noţiunilor fundamentale de igienă, serviciilor de îngrijire corporală şi de prim ajutor.

Legislatie Saloane

Cod CAEN 9609  Activități ale Studiourilor de Tatuaj și Piercing
 

                                                                                                                                            Cod COR: 514206 Tatuator (Tattoo Artist) sau (Tatuator Cosmetic)

                                                                                                                                            Cod COR: 514207 Montator Bijuterii pe Corp ( Body Piercing)

OMS 1136-2007 Rectificat in 2020  Privind Saloanele si OperatorIi de Tatuaje Artistice / Cosmetice si Body Piercing din Romania 
    Noul OMS 1761 / 2021 Privind Curatirea, Dezinfectia si Sterilizarea

 OMS 1226 / 2012 Privind Deseurile Medicale 

 

 

HG 857-2011 SANCTIUNI

HG 683 - 2019 retificari la HG 857 SANCTIUNI
 

Noul Cod Penal,

  CAP. IV - Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege

   Art. 348 - Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi

   Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede
  că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.


  CAP. V  - Infracţiuni contra sănătăţii publice.  

   Art. 352 – Zădărnicirea combaterii bolilor.
   (1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu  închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

   Art. 354 - Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit
   (1) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA - de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoarea  de la 3 la 10 ani.
   (2) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA de către o altă persoană decât cea prevăzută în alin. (1) se pedepsește cu închisoarea  de la 5 la 12 ani.
   (3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani.
   (4) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dacă a cauzat moartea victimei, pedeapsa este  închisoarea de la 2 la 7 ani.